OBIEKTY
MENTALNE
z
międzynarodowej kolekcji
Galerii Wymiany

25 października 2003

Studio Mozer

STUDIO MOZER
Al. Kościuszki 23/25
Łódź, 90-418
tel.: 048/42/ 633 00 34J. Bałdyga
K.M. Bednarski
J. Bereś
B. Biskupska
Wł. Borowski
R. Chmielewski
K.J. Cichosz
A. Ciesielski
D. Deschamps
J. Grzegorski
J. Haka
D. Helms
S. Hofter
M. Janiak
I. Kafka
A. Klimczak
J. Korbiela (Robakowski)
J. Kryszkowski
G. Kwiatkowski - Blum
M. Maciejewska
M. Małkowska
J. Maziarska
Y. Nakajima
M. Olszewski
A. Partum
R. Piegza
J. Robakowski
A. Różycki
Z. Rytka
G. Schraenen
A. Słowik
K. Sosnowski
A. Urbański
Z. Warpechowski
R. Winiarski
Wspólnota Leeeżeć
K. Zarębski
E. Zarzycka
    Tytuł tej wyjątkowej wystawy wywodzę ze spotkań z wybitnym muzeologiem prof. Kazimierzem Malinowskim. Profesor jeszcze w latach sześćdziesiątych uświadamiał nam studentom Toruńskiego Uniwersytetu rolę i wagę kulturową prywatnych kolekcji - tych wielkich królewskich czy rodowych polskiej magnaterii i szlachty, ale też tych pozornie nie mających istotnego znaczenia zbiorów mieszczańskich - lekarzy, prawników, bankierów, architektów, rzemieślników i artystów... Mnie szczególnie zainteresowały zbiory - kolekcje prowincjonalne, najczęściej traktowane jako "izby pamięci", w których mogło znaleźć się właściwie wszystko co stanowiło o mentalności lokalnej ludności. Były to właściwie otwarte zbiory publiczne, najczęściej gromadzone przez nauczyciela, miłośnika kultury w lokalnej szkole. Wartość artystyczna nie musiała stanowić tu żadnego kryterium. Na ogół zbierano wszystko to co stanowiło przejaw ludzkiej aktywności twórczej, ale też różnego rodzaju "dziwa i kurioza natury", które niejednokrotnie traktowane były jako wyjątkowe dzieła sztuki. Ten rodzaj kolekcji jest pierwowzorem mojego długoletniego przedsięwzięcia. W Galerii Wymiany może więc znaleźć się każda "praca" niekoniecznie "artysty", która jest przejawem gestu mentalnego. Od początku mam w sobie przekonanie, ze w przyszłości może się okazać (co jest już faktem), że to właśnie te gesty mają dla wielu twórców wyjątkowe znaczenie kulturowe, bowiem zwolnione są na ogół z jakichkolwiek artystowskich kalkulacji. Powstały w wyniku aktualnych przesłanek twórczych poza interesownymi gestami czy też modami obowiązującymi w danej chwili. Są najczęściej bezinteresownym gestem prywatnym , potwierdzającym w swej intencji jedynie uszanowanie dla drugiej osoby ponieważ bywają na ogół oddane bliskiej osobie w momencie wyjątkowej okazji. Te właśnie "obiekty mentalne" mogą wypełnić naszą przestrzeń życiową - bywają z nami w intymnych sytuacjach. Często zżywają się z nami do końca życia. W zakodowanej w nich pamięci leży ich magiczna siła, która najczęściej ma postać skumulowanej energii. Liczę na to, że w przyszłości jej wyzwolenie może nastąpić nieprzewidzianie, już w innej okoliczności publicznego ujawnienia, jako autentyczne dzieło sztuki o niepospolitym znaczeniu.Józef Robakowski /2003/
Ciesielski Klimczak Maciejewska Bałdyga Bednarski
Biskupska Blum Borowski Chmielewski Deschamps
Grzegorski Haka Janiak Kafka Korbiela
Kryszkowski Maziarska Nakajima Partum Partum
Piegza Robakowski Robakowski Różycki Różycki
Rytka Schraenen Słowik Sosnowski Wawrzyniak
Winiarski Olszewski Zarębski Różycki Zarzycka


Inne prezentacje Galerii Wymiany

POWRÓT do strony głównej


prace plastyczne teksty wizualne fotografia film video art performance instalacja dżwięk-obraz
artyści kontakt dokumentacja english version linki o stronie


(C) 2001-2005 Galeria Wymiany
Informacje o prawach autoskich patrz: o stronie
Copyright information see: About