BACK POWRÓT


Prayer, J. Dobkowski, Galeria Czyszczenie Dywanów, £ód¼ 1983