BACK POWRÓT


The Postcard, A. Bohdziewicz, Warsaw 1987